OtiumRainChandelier3.jpg

Projects

 
 

2018


LCDQ LEGENDS 2018 - LOS ANGELES, CA

BUOYANCY CHANDELIER AND BUBBLE BATH

Neptune_Glassworks_BubbleBath.jpg
Neptune_Glassworks_BubbleBath.jpg
Neptune_Glassworks_BubbleBath.jpg
Neptune_Glassworks_BubbleBath.jpg

FESTOON STRING LIGHTS

Neptune_Glassworks_Festoon_Lights.jpg
Neptune_Glassworks_Festoon_Lights.jpg
Neptune_Glassworks_Festoon_Lights.jpg

corporate headquarters  - Santa Barbara, CA

Molecule Chandelier

Neptune_Glassworks_Molecule_Chandelier.jpg
Molecule2_1.jpgNeptune_Glassworks_Molecule_Chandelier.jpg
Neptune_Glassworks_Molecule_Chandelier.jpg

Pickup Sticks

Neptune_Glassworks_Pickup_Sticks.jpg
Pickup1_4.jpgNeptune_Glassworks_Pickup_Sticksr.jpg

2017


corporate headquarters  - LOST HILLS, CA

PISTACHIO CHANDELIER

Neptune_Glassworks_Pistachio_Chandelier.jpg
Neptune_Glassworks_Pistachio_Chandelier.jpg
Neptune_Glassworks_Pistachio_Chandelier.jpg
Neptune_Glassworks_Pistachio_Chandelier.jpg
Neptune_Glassworks_Pistachio_Chandelier.jpg

Private Residence - Malibu, CA

Harp Chandelier

Neptune_Glassworks_Harp_Chandelier.jpg
Neptune_Glassworks_Harp_Chandelier.jpg
Neptune_Glassworks_Harp_Chandelier.jpg
Neptune_Glassworks_Harp_Chandelier.jpg
Neptune_Glassworks_Harp_Chandelier

The Alexandria - San diego, CA

molecule chandelier

Neptune_Glassworks_Torreyana_Molecule.jpg
Neptune_Glassworks_Torreyana_Molecule.jpg
Neptune_Glassworks_Torreyana_Molecule.jpg
Neptune_Glassworks_Torreyana_Molecule.jpg
Neptune_Glassworks_Torreyana_Molecule.jpg
Neptune_Glassworks_Torreyana_Molecule.jpg

Double Lens Sconce

Neptune_Glassworks_DoubleLens_Sconce.jpg
Neptune_Glassworks_DoubleLens_Sconce.jpg
Neptune_Glassworks_DoubleLens_Sconce.jpg
Neptune_Glassworks_DoubleLens_Sconce.jpg
Neptune_Glassworks_DoubleLens_Sconce.jpg

Hex Chandelier

Neptune_Glassworks_Hexagon_ChandelierHall.jpg
Neptune_Glassworks_Hexagon_Chandelier.jpg
Neptune_Glassworks_Hexagon_Chandelier.jpg
Neptune_Glassworks_Hexagon_ChandelierHall.jpg


2016


Private Residence - Boston, MA

Wave Chandelier

Neptune_Glassworks_Wave_Chandelier.jpg
Neptune_Glassworks_Wave_Chandelier.jpg
Neptune_Glassworks_Wave_Chandelier.jpg
Neptune_Glassworks_Wave_Chandelier.jpg
Neptune_Glassworks_Wave_Chandelier.jpg
Neptune_Glassworks_Wave_Chandelier.jpg
Neptune_Glassworks_Wave_Chandelier.jpg


Torrey Pines - San Diego, CA

Glass Cage Lights

 
Neptune_Glassworks_Cage_Lights.jpg
 

Clippers Lounge - Los Angeles, CA

Rain Chandelier

 
Neptune_Glassworks_Clippers.jpg
 

Otium Restaurant - Los Angeles, CA

Circuit Chandelier

Neptune_Glassworks_Circuit_Chandelier_Otium.jpg
Neptune_Glassworks_Circuit_Chandelier_Otium.jpg
Neptune_Glassworks_Circuit_Chandelier_Otium.jpg
Neptune_Glassworks_Circuit_Chandelier_Otium.jpg

Rain Chandelier

Neptune_Glassworks_Rain_Chandelier_Otium.jpg
Neptune_Glassworks_Rain_Chandelier_Otium.jpg
Neptune_Glassworks_Rain_Chandelier_Otium.jpg
Neptune_Glassworks_Rain_Chandelier_Otium.jpg
Neptune_Glassworks_Rain_Chandelier_Otium.jpg
Neptune_Glassworks_Rain_Chandelier_Otium.jpg

Balance Chandelier

Neptune_Glassworks_Balance_Otium.jpg
Neptune_Glassworks_Balance_Otium.jpg
Neptune_Glassworks_Balance_Otium.jpg
Neptune_Glassworks_Balance_Otium.jpg

Kit & Ace - Los Angeles, CA

Wave Chandelier

Neptune_Glassworks_KitNAce_WaveChandelier.jpg
KitNAce_WaveChandelier_4.jpg
Neptune_Glassworks_KitNAce_WaveChandelier.jpg


2015


South Congress Hotel - Austin, TX

Circuit Chandelier

Neptune_Glassworks_South_Congress.jpg
Neptune_Glassworks_South_Congress.jpg
Neptune_Glassworks_South_Congress.jpg


LCDQ - Los Angeles, CA

Folded Parabola

Neptune_Glassworks_Folded_Parabola.jpg